май
19

0


OruxМaps за Android download Manual | Руководство | още Едно доста мощно и добро приложение, което може да работи с карти във формат за Garmin устройства. За да използвате приложението безплатно трябва да го свалите от страницата на автора и да го инсталирате по стандартния за Android устройства начин. В противен случай, през Google Play трябва да дарите определена сума. Разлика между двете приложения OruxMaps Donate и OruxMaps няма. За да ползвате тези карти (офлайн) е необходимо в директорията на приложението, където се съхраняват картите (\oruxmaps\mapfiles) да поставите готови карти във формат img. Например: Карти за Гармин от bgmountains.org Автора е предвидил, ако вътрешната памет на Android устройството е малко, пътя до картите да може да се промени и да сочи към външната карта памет. Работата с онлайн карти се конфигурира във файла onlinemapsources.xml, който се намира в папка mapfiles. За да добавите планинарската карта BGMountains например, трябва да го редактирате по следния начин: Веднага след реда съдържащ <onlinemapsources> поставете следните редове: <onlinemapsource uid=“9″> <name>BGMountains</name> <url><![CDATA[http://bgmtile.uni-plovdiv.net:40158/{$z}/{$x}/{$y}.png]]></url> <website><![CDATA[<a href=“http://kade.si/“>BG Mountains</a>]]></website> <minzoom>0</minzoom> <maxzoom>19&
чети още