дек.
1

0


апр.
8

0


Тествай мозъка си Тествай мозъка си. Запази внимание. – видеофилм http://komneff.com/video/vnimanie.mp4
чети още

ное.
26

0


Не мога да повярвам!Не мгоа да пвоарвям, че нисатниа рибарзам квако чтеа. Твоа е феманоенланта мощ на чеошвикя моъзк. Сепрод изедловсатеклси еикп в Кдемрбиж, нмяа зачнеине как са пордендеи бкуивте в даутма, ванжо е смао пртъава и поднслеата да са на метатса си. Оснтааолто мжое да е наълпно рбъазрнкао и въркпеи твоа мжеоте да го четтее без прлоебм. Прачинита е, че човшекяит мъозк не чтее вскяа бкува поелнотдо, а дуамта ктао цляо. Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното, вжано е првътаа и поледсанта бквуа от дмаута, да бдаът на мсятото си. Мжетое да рзбъракате мстеата на оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъолажва да се чтее с лкоета. Твоа ивда да пкаоже, че вскичтоо твоа вемре котео сте попрлеили в уилчище е нпразано, доаспънчо е блио да ви начуат да слгатае на мстяото им бутквие от наалчото и каря на вяска дмуа кяото пиеште. Приичнтаа е в нчиана по котйо виашят мъозк орабатбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да преочтее наапиеното джае кгаото нтио енда дмуа не е изиспана пвраинло
чети още