• Изработка на личен или бизнес web-сайт.
  • Обновяване и поддръжка на Вашия сайт.
  • Изработка на сайт тип „блог“ и обучение за работа с него.
  • Изработка на ЛОГО.
  • Набор на текстове.
  • Изработка на PowerPoint презентации.
  • Разнообразни услуги на MS Word, Excel, Publisher.
  • Изработка на клипчета и кратки филмчета с дрон.
  • Корекция на снимки.
  • Диагностика, профилактика и ремонт на компютърна техника
  • Проектиране и изграждане на компютърни мрежи и видеонаблюдение
  • Инсталиране на операционни системи и приложен софтуер
  • Антивирусна поддръжка
  • Изработване на рекламен банер с flash анимация
  • Фото и видео услуги.
  • Конвертиране и обработка на видеофилми
  • Други Интернет и компютърни услуги.Николай Комнев

    • 2010 – Продължава

Проектиране и изграждане на сиситеми за видеонаблюдение и охрана
HD, Analog, IP, DVR, NVR
Локален и отдалечен (през Интернет) мониторинг и наблюдение в реално време. Денонощен видеозапис и аларма при нарушение в периметъра на охрана.

    • 2004 – Продължава

Администране на CMS; Apache, PHP, MySQL
Windows Server
Инсталиране и конфигуриране на сървъри работещи в Windows среда. Изграждане на локални мрежи.

    • 2002 – Продължава

Администриране на лични и фирмени сайтове
Web, Internet
Изработване на лични и фирмени сайтове. Поддръжка и публикуване в блогови и форум системи. Дизайн и редизайн на сайт.

    • 1998 – Продължава

Компютърен клуб
гр. Средец, Бургаска област
Съосновател и собственик на компютърен клуб с основна дейност „Начално компютърно обучение“.
8300 гр. Средец, Площад България №17А, Компютърен клуб

Изтегли vCard

Николай Комнев