СЕРВИЗНИ УСЛУГИ
1 Инсталиране на операционна система Windows със софтуер на клиента 20.00 лв
2 Инсталиране на OS Linux или OS MAC със софтуер на клиента 50.00 лв
3 Инсталиране на офис пакет MS Office със софтуер на клиента 10.00 лв
4 Инсталиране на антивирусна програма със софтуер на клиента 10.00 лв
5 Инсталиране на софтуер по желание на клиента 10.00 лв
6 Пълна инсталация на нова компютърна система (Windows, Office, Antivirus, браузери, интернет приложения и др.) необходими за ежедневната работа с компютър. Софтуерът е собственост на клиента. 40.00 лв
7 Пълна преинсталация на компютърна система със софтуер на клиента и без ангажиране за съхранение на информацията. 40.00 лв
8 Проверка на активация на Windows 5.00 лв
9 Настройка на BIOS 10.00 лв
10 Монтаж и демонтаж на хардуерен компонент 5.00 лв
11 Настройка на периферно устройство (принтер, скенер, четец и др.) 10.00 лв
12 Настройка на мрежово устройство 10.00 лв
13 Настройка на компютърна система 15.00 лв
14 Диагностика на хардуерен компонент 5.00 лв
15 Диагностика на периферно устройство 5.00 лв
16 Диагностика на преносим компютър 15.00 лв
17 Асемблиране на компютърна система 20.00 лв
18 Хардуерна и софтуерна профилактика на компютърна система 20.00 лв
19 Софтуерна профилактика (без тестване за нежелани програми) 15.00 лв
20 Хардуерна профилактика на компютър (почистване на всички компоненти, смазване на охладителите при възможност, проверка за дефектирали компоненти) 15.00 лв
21 Профилактика и почистване на преносим компютър 40.00 лв
22 Разглобяване и сглобяване на преносим компютър 20.00 лв
23 Инсталиране на рутер или друг мрежов комутатор 20.00 лв
24 Доставка и монтаж на техника на място при клиент 20.00 лв
25 Доставка, монтаж и инсталация на техника на място при клиент 30.00 лв
26 Прехвърляне на данни от носител:
до 10GB 5.00 лв
до 20GB 10.00 лв
до 50GB 15.00 лв
до 100GB 20.00 лв
над 100GB 40.00 лв
27 Форматиране и разделяне на твърд диск 10.00 лв
28 Посещение на място при клиент от 9-18 часа 20.00 лв
29 Посещение на място при клиент след 18 часа 30.00 лв
30 Кирилизиране на Windows 5.00 лв
31 Настройка на Интернет досъп 10.00 лв
32 Възстановяване на данни от носител
до 10GB 10.00 лв
до 20GB 15.00 лв
до 50GB 30.00 лв
до 100GB 50.00 лв
над 100GB 100.00 лв
* Посочените цени са без включен ДДС
* komneff.com запазва правото си за промени на цените